Bl 96

tpbrand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandskyddsutbildning

 

Grundläggande kunskap om brandskydd samt att rädda liv och egendom
Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. polis1

Den totala kostnaden uppgår till 4,5 miljarder kronor.

Samtidigt dör ungefär 100 personer
varje år i bränder.

Brandskyddsutbildning krävs för
att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd
och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

 tpbrand