tpbrand

Hjärtsäker arbetsplats


Vid ett plötsligt hjärtstopp är det viktigt att agera snabbt.

Idag är det endast fem procent som överlever ett plötsligt hjärtstopp i Sverige.

 

Hjärt- och lungräddning måste påbörjas omedelbart och en hjärtstartare bör användas för att få igång hjärtat.

 

Om hjärtat kommer igång igen inom tre minuter kan 70 procent av personerna räddas till livet.

 

Varje arbetsplats bör ha en hjärtstartare och utbildad personal som kan agera när det gäller