Hjärtsäker arbetsplats

tpbrandVid ett plötsligt hjärtstopp är det viktigt att agera snabbt.

Idag är det endast fem procent som överlever ett plötsligt hjärtstopp i Sverige.

Hjärt- och lungräddning måste påbörjas omedelbart
och en hjärtstartare bör användas för att få igång hjärtat.

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen.
Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt.


Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar
kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer.

Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas,
desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Varje arbetsplats bör ha utbildad personal som kan agera när det gäller.